Course curriculum

 • 1

  Lý Thuyết

  • Giới Thiệu
  • Photography là gì?
  • Hãy bỏ thói quen cũ của bạn!
  • Thông Số Máy Ảnh
  • Giới Thiệu Hiệu Ứng Của Thông Số
  • Luôn Sử Dụng Chế Độ M và File Raw
  • Giới Thiệu Lens
  • Tiêu Cự Và Dynamic Range
  • ISO Và Dynamic Range
  • Đạo Cụ
  • Hướng Dẫn Chụp 1
  • Hướng Dẫn Chụp 2
 • 2

  Thực hành

  • Thực hành 1 - Ánh sáng và góc chụp
  • Thực hành 2 - Hướng góc mặt với ánh sáng.mp4
  • Thực hành 3 - Chụp nơi đông người
  • Thực hành 4 - Bổ sung sáng với hắt sáng
  • Thực hành 5 - Bố cục với góc rộng
  • Thực hành 6 - Set up chụp chân dung
  • Thực hành 7 - Chụp mẫu với toà nhà
  • Thực hành 8 - Chụp view cà phê và đường phố
  • Thực hành 9 - Chụp với bồn hoa
  • Thực hành 10 - Chụp với bồn hoa 2
  • Thực hành 11 - Chụp với bồn nước
 • 3

  Chụp Chùa

  • Chùa Khánh An P1
  • Chùa Khánh An P2
  • Chùa Khánh An P3
  • Chùa Khánh An P4
  • Chùa Khánh An P5
  • Chùa Khánh An P6.