Course curriculum

 • 1

  Giới thiệu trước học

 • 2

  Ngày học chính

  • Day 1
  • Bài tập ngày 1!
  • Day 2
 • 3

  Tài liệu tham khảo của khóa học (theo thứ tự nội dung học)

  • File note nội dung khóa học
  • Slide Phân tích sản phẩm kéo đẩy
  • File hướng dẫn về Ma trận tệp - cách set
  • Giải thích từ viết tắt
  • Hướng dẫn tiến hành phân tích khách hàng khảo sát định tính!
  • Hướng dẫn phân tích khách hàng trực quan sở thích!
  • 5 cách đặt ngân sách, số tiền vào nhóm quảng cáo - Cách tính tiền quảng cáo 1 ngày.
  • Ma trận rút gọn - hướng dẫn set
  • Hướng dẫn set ma trận X1
  • Slide 9 chỉ số đo lường và khẩu quyết tăng giảm tắt
  • Link bảng tính mục tiêu ngân sách hàng ngày
  • Hướng dẫn set tài khoản mới 6 mục tiêu
  • Link bảng cơ cấu % để tối ưu các hoạt động
  • Link File báo cáo mẫu hàng ngày
  • Link mẫu phân tích khách hàng
 • 4

  Công việc thực hiện sau học

  • Tổng hợp công việc nên thực hiện sau học!