Course curriculum

 • 1

  Nội dung chính

  • Viết tiêu đề quảng cáo P1 Xem trước miễn phí
  • Viết tiêu đề quảng cáo P2
  • Viết bài PR
  • Content Curation
  • Phân tích Insight khách hàng P1
  • Phân tích Insight khách hàng P2
  • Hướng dẫn content Làm việc cùng thiết kế
  • Rèn luyện tư duy sáng tạo cho người viết
  • Báo cáo - đánh giá hiệu quả của content
  • Aixim - ma trận đối tượng kết hợp với nối dung